متخصص روانشناسی، تراپیست و مشاوره در تهران

متخصص روانشناسی، تراپیست و مشاوره در تهران

درمان تخصصی اوتیسم

اختلال اتیسم در کودکان یک اختلال عصبی است که معمولاً در دوران کودکی شروع میشود و برای کودکان مبتلا به آن مشکلاتی در تعامل اجتماعی، ارتباطات بین شخصی گفتار و زبان و رفتار و تفکر با دیگران به وجود می آورد.

علائم اختلال اتیسم در کودکان میتواند شامل مشکلات در تعامل اجتماعی مشکلات در تفاهم و استفاده از زبان بدون کلام کاهش توانایی های تفکری مثل ،توجه حافظه و فهم و تکراری بودن رفتارها و تمایل به محدودیت در فعالیتها و علایق .باشد همچنین بعضی از کودکان مبتلا به این اختلال ممکن است مشکلاتی در تنظیم و تحلیل حسی داشته باشند که میتواند به مشکلاتی در تفاهم واقعیتهای اطرافشان واکنش نشان دهند

اختلال اتیسم هنوز مورد بررسی و تحقیق قرار دارد و علت دقیق آن هنوز كاملاً مشخص نیست اما برخی از عوامل موثر در بروز آن شامل ژنتیک، محیط و عوامل شیمیایی هستند درمان این اختلال معمولاً شامل درمان رفتاری پزشکی و آموزشی می شود. همچنین درمان زودهنگام و تخصصی می تواند بهبود علائم این اختلال را از طریق کاهش شدت آن و افزایش كيفيت زندگی کودکان مبتلا به آن ایجاد کند.

درمان اختلال اتیسم در کودکان:

درمان اختلال اتیسم در کودکان شامل یک رویکرد ترکیبی از درمان های رفتاری، پزشکی و آموزشی است به طور کلی درمان اتیسم در کودکان می تواند شامل موارد زیر باشد

درمان رفتاری درمان رفتاری شامل رویکردهای مختلفی است که به کودکان با اختلال اتیسم کمک میکنند تا مهارتهای اجتماعی تفکری و رفتاری خود را بهبود بخشند. این درمان می تواند شامل آموزش مهارت های ،اجتماعی آموزش ،رفتاری تحلیل ،رفتار درمانی تراپی .شناختی- رفتاری و دیگر رویکردهای رفتاری باشد.

درمان پزشکی برخی از کودکان با اختلال اتیسم نیاز به درمان پزشکی دارند. این درمان میتواند شامل داروهای روانشناسی، داروهای ضد اضطراب، داروهای خواب آور و داروهای دیگر باشد. در برخی موارد، درمان پزشکی میتواند به کودکان کمک کند تا برخی از علائم اختلال اتیسم را کنترل کنند

درمان آموزشی آموزش مهارتهای زبانی تفکری و اجتماعی به کودکان با اختلال اتیسم کمک میکند تا با مشکلات خود در این حوزه ها مقابله کنند. این درمان شامل آموزش ،زبان، آموزش تفکر، آموزش اجتماعی و آموزش حرکتی می باشد

درمان اتیسم در کودکان باید توسط تیمی از متخصصین متعدد از جمله روانشناسان مشاوران ،پزشکان مربیان و متخصصین آموزشی ارائه شود. همچنین برای بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم مهم که خانواده های آنان نیز در فرآیند درمان و پشتیبانی از آنان شرکت کنند است.

اشتراک گذاری

رزرو نوبت