متخصص روانشناسی، تراپیست و مشاوره در تهران

متخصص روانشناسی، تراپیست و مشاوره در تهران

درمان اختلالات یادگیری و ناتوانی ذهنی

Attention Deficit Hyperactivity

اختلال بیش فعالی و نقص توجه یک اختلال رفتاری است که معمولاً در دوران کودکی شروع میشود و در بسیاری از موارد تا دوره نوجوانی ادامه می یابد. علائم این اختلال شامل بیش فعالی ناتوانی در تمرکز اندازه گیری نامناسب خطر، و ناتوانی در کنترل عواطف و رفتارهای خود است

علائم بیش فعالی در کودکان در مواردی میتواند شامل حرکت بیش از حد انجام کارها بدون فکر کردن به عواقب، اختلال در تمرکز و توجه ناتوانی در نظم دادن وظایف و مشکلات در سازگاری با قوانین و محدودیت های اجتماعی باشد. در بسیاری از موارد این اختلال می تواند تأثیرات منفی بر روی برخی از عملکردهای روزمره کودکان داشته باشد از جمله عملکرد تحصیلی و اجتماعی.

درمان بیش فعالی در کودکان معمولاً شامل درمان رفتاری، پزشکی و پشتیبانی از خانواده .است درمان رفتاری میتواند شامل آموزش مهارت های مدیریت خشم آموزش مهارتهای اجتماعی و آموزش مهارت های مدیریت زمان و تمرکز .باشد درمان پزشکی میتواند شامل داروهایی باشد که به کودکان کمک کند تا تمرکز و توجه بهتری داشته باشند. همچنین پشتیبانی از خانواده نیز میتواند بهبود علائم این اختلال را از طریق ارائه اطلاعات و راهنماییهای مربوط به مدیریت این اختلال و درک بهتری از نیازهای کودکان با این اختلال ایجاد کند

اختلال ناتوانی ذهنی در کودکان و نوجوانان

یک اختلال عصبی ) یا Intellectual Disability) اختلال ناتوانی ذهنی است که با کاهش کلی فراوانی و عملکرد ذهنی همراه است. این اختلال معمولاً در دوران کودکی شناسایی میشود و ممکن است منجر به مشکلاتی در تعامل ،اجتماعی آموزش و یادگیری و عملکرد روزمره شود.

اختلال ناتوانی ذهنی ممکن است در سطوح مختلفی از سطح خفیف تا سطح شدید و حتی بسیار شدید دیده شود و به طور کلی بر اساس میزان کاهش فراوانی و عملکرد ،ذهنی در دسته بندیهای مختلفی قرار می گیرد.

علائم اختلال ناتوانی ذهنی در کودکان و نوجوانان ممکن است شامل مشکلات در تواناییهای یادگیری مشکلات در تفکر و حل مسئله، کاهش توانایی های اجتماعی و تعاملی و مشکلات در توانایی های روزمره مانند نظافت شخصی تغذیه و پوشیدن لباس باشد.

درمان اختلال ناتوانی ذهنی معمولاً شامل پشتیبانی آموزشی، درمان رفتاری و پشتیبانی از خانواده است. پشتیبانی آموزشی شامل آموزش مهارت های یادگیری، آموزش مهارتهای اجتماعی و آموزش مهارت های روزمره می باشد. درمان رفتاری ممکن است شامل آموزش مهارت های مدیریت خشم، مهارت های اجتماعی و معرفی راهکارهایی برای مشکلات رفتاری باشد.

اشتراک گذاری

رزرو نوبت